Jaarverslagen

In de maand april verschijnt ieder jaar het jaarverslag van de Blije Borgh Vrijwilligers (de BBV). Dit geeft een duidelijk beeld van de werkzaamheden en activiteiten die in het jaar daarvoor hebben plaatsgevonden.