Wel Koffie, geen geleuter.

We zijn op zoek naar een vrijwilliger om de geestelijk verzorger te helpen voor de gespreksgroepen ‘Wel Koffie, geen geleuter”.

Iedere maandagochtend en donderdagochtend van 10.30 tot 11.45 uur vindt er gespreksgroep plaats in De Blije Borgh.
De onderwerpen zijn “uit het leven gegrepen”, maar ook komen er spreekwoorden en liederen aan te pas, evenals een link naar de Bijbelverhalen, als het gaat over ‘geven en nemen’, loslaten, ziek en oud worden, maar ook Bevrijdingsdag en herinneringen aan Koninginnedag.

De geestelijk verzorger wil graag ondersteuning i.v.m. het halen en brengen van de ouderen met dementie, maar ook in het meedoen en helpen in de gespreksgroep zelf.

Informatie en interesse?
Neem contact op met de coördinator:
Martine Bergkamp via e-mail info@debbv.nl