Vrijwilliger aan het woord

Vanaf 1 januari 2020 zal de Ambachtse afdeling van de landelijke Unie Van Vrijwilligers (UVV) verdergaan onder een nieuwe naam: de Blije Borgh Vrijwilligers, kortweg de BBV.

“Voor de vrijwilligers en andere betrokkenen verandert er verder niets”, vertelt bestuursvoorzitter Arie van der Vlies. “Het vrijwilligerswerk gaat op dezelfde voet verder, en ook de organisatie en het bestuur blijven zoals het nu is. Wel zorgen we met een nieuw logo voor een frisse, nieuwe uitstraling.” Het ledental van de landelijke UVV loopt al jaren fors terug, het lidmaatschap biedt vrijwel geen voordelen voor UVV Ambacht in de huidige vorm.

Samenwerking
“De Ambachtse afdeling heeft al jaren een samenwerkingsverband met De Blije Borgh, dat verloopt heel goed. Het is fijn om een professionele organisatie achter je te hebben, we kunnen gebruikmaken van de faciliteiten die zij bieden.” Een goed voorbeeld is de tevredenheidsmeting die onder de vrijwilligers werd uitgevoerd, een project dat door de kwaliteitsmedewerker van De Blije Borgh in gang werd gezet. Arie: “Daaruit blijkt dat meer dan 90% van de vrijwilligers tevreden is met het werk dat zij doen. Met de feedback die we bij de meting ontvingen, kan er een kwaliteitsslag gemaakt worden binnen de organisatie.”

Ondersteuning
Met de inzet van circa 350 vrijwilligers vormt de toekomstige BBV een stabiele factor binnen alle locaties van De Blije Borgh. Bij de hoofdvestiging maar ook in de locaties Emmastaete, Sophiastaete, Wielstaete en de nieuwe Sandelingenstaete zijn de vrijwilligers op vele manieren actief. “Onze vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de zorg omdat zij de vaste krachten bij hun werk ondersteunen. Als we de inzet van vrijwilligers in uren terugrekenen, gaat het om zo’n 1 miljoen euro per jaar; dit zou een investering betekenen van tien tot vijftien betaalde krachten.”

Waardevol
Aangezien de zorg onder druk staat, zowel op het gebied van personeelsbezetting als financiën, zijn de vrijwilligers zeer waardevol voor de Blije Borgh-organisatie. “Dit wordt onderkend; de waardering voor de vrijwilligers is groot. Dat blijkt onder meer uit het medewerkersreisje en de high tea die De Blije Borgh jaarlijks voor hen organiseert. Ook ontvangen de vrijwilligers een eindejaarsgeschenk in de vorm van een cadeaubon.”
De BBV vormt een goede basis om verder te bouwen, nieuwe vrijwilligers zijn nog steeds van harte welkom. Ook voor jongeren zijn er leuke taken die al met een paar uurtjes per maand in te vullen zijn. Interesse? Kijk naar de vacatures op deze website.