Welkom bij de Blije Borgh Vrijwilligers (de BBV)

Welkom op de website van de Blije Borgh Vrijwilligers. Wij zijn een enthousiaste groep van ca. 275 vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor zorg- en welzijnsorganisatie De Blije Borgh. Dit met als doel het leven van onze kwetsbare ouderen in onze maatschappij aangenaam en overzichtelijk te houden. Naast de activiteiten op de verschillende locaties van De Blije Borgh bieden we praktische hulp bij de mensen thuis en ook een luisterend oor.