Wat doen wij?

De organisatie

Bij de BBV wordt projectmatig gewerkt. Voor elk project wordt een projectkaart aangemaakt waarop beschreven staat wat er van welke vrijwilliger verwacht wordt. Ieder project heeft een projectleider en een waarnemend projectleider die de dagelijkse gang van zaken regelen. Wanneer deze projectleiders tegen zaken aanlopen waar assistentie bij nodig is, worden de coördinatoren om hulp gevraagd.

Doordat er veel verschillende mensen betrokken zijn bij zo’n project, wordt er goed gekeken naar de interesses en kwaliteiten van elk individu zodat er een zorgvuldig plaatsingsbeleid toegepast kan worden. We willen dat bij iedereen het beste naar boven komt en zo op de juiste plek ingezet kan worden. Samen staan we sterk!

Nieuwe vrijwilligers worden aangenomen door één van de coördinatoren en krijgen een proefperiode van ca. 2 maanden. Na deze tijd wordt in een gesprek met de projectleider teruggekeken op de ervaringen en als het werk dan van beide kanten bevalt wordt overgegaan tot een ‘vaste’ aanstelling. Dit betekent dat je dan onderdeel uitmaakt van een fantastische groep van ongeveer 350 enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Zij zijn actief in divers uiteenlopende projecten en activiteiten van De Blije Borgh. En werken zowel op de hoofdlocatie van De Blije Borgh, als op de locaties Wielstaete, Emmastaete, Sophiastaete en Sandelingenstaete.

De BBV draagt zorg voor een goede uitvoering van het vrijwilligerswerk. De vrijwilligers kunnen ook rekenen op goede begeleiding in de vorm van cursussen en ondersteuning vanuit het bestuur. En daarnaast natuurlijk ook op contact met medevrijwilligers.

Het vrijwilligerswerk is enorm veelzijdig, wat het juist zo leuk maakt. Voorbeelden van het werk zijn: maaltijden serveren in het restaurant, koffie schenken op de afdeling, een praatje maken of spelletje doen in de huiskamer, samen creatief bezig zijn in de ontmoetingsruimte, een wandeling maken buiten, meehelpen bij een dagje uit, ga zo maar door. Iedere hulp wordt zeer gewaardeerd.

Het vrijwilligerswerk is uiteraard vrijwillig, maar niet vrijblijvend! De BBV, De Blije Borgh en de ouderen moeten op de vrijwilliger kunnen rekenen. Dus kun je, om wat voor reden dan ook, niet aanwezig zijn bij het werk, geef dit dan door aan de projectleider en/of coördinator, zodat er tijdig voor een vervanger gezorgd kan worden.

Naast de ouderen wordt er ook voor de medewerkers goed gezorgd. Ieder jaar is er bijvoorbeeld een jaarvergadering met versnaperingen. Jubilarissen van 5, 10, 15 jaar of meer worden op een speciale manier in het zonnetje gezet. We hebben een uitstapje, een verrassing en een nieuwjaarsreceptie.

Bekijk de vacatures

Onze locaties

Over De Blije Borgh

De BBV heeft in een convenant vastgelegd de komende jaren voor zorg- en welzijnsorganisatie De Blije Borgh te werken.

Al bijna 50 jaar vormt De Blije Borgh het hart van de ouderenzorg in Hendrik-Ido-Ambacht. Een organisatie met een uitgebreid aanbod aan diensten op het gebied van wonen, zorg en ontspanning. Er werken ongeveer 350 mensen die zich, samen met onze vrijwilligers, elke dag opnieuw met hart en ziel inzetten, om de grootst mogelijke kwaliteit van leven te bieden.

De Blije Borgh breidt zich steeds meer uit, wat mooi is om te zien. Omdat tegenwoordig ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, hebben de mensen die uiteindelijk worden opgenomen in De Blije Borgh veel meer specifieke zorg nodig.

Hoewel de zorghandelingen enkel door verplegend personeel gedaan mogen worden, speelt de vrijwilliger bij ons een steeds grotere rol. Zo zijn deze bijvoorbeeld vaak gastheer/ -vrouw op verscheidene zorgafdelingen. Dit naast de werkzaamheden in de ontmoetingsruimtes en overige individuele zorg voor de bewoners.

Neem contact op