Projectleider en vrijwilligers voor Terminale Zorg intramuraal.

Mensen die ernstig ziek zijn en weten dat het einde nabij is, willen we zo goed mogelijk begeleiden bij het sterven.
Mantelzorgers (partner, familie en/of vrienden van de bewoner) zijn de eerst aangewezenen. Vaak neemt de druk op de mantelzorgers toe naarmate het sterfbed langer duurt. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die hen en de verzorgers kunnen helpen. Zij bieden aandacht, tijd en ondersteuning aan de stervende en aan de naaste.

De vrijwilligers krijgen tijdens een informatiegesprek handvatten voor de start Terminale Zorg.
De vrijwilligers worden, qua tijdsduur, in overleg ingezet.

Informatie en interesse?
Neem contact op met de coördinator:
Martine Bergkamp via e-mail info@debbv.nl