Vrijwilliger voor de gespreksgroepen ‘Wel Koffie, geen geleuter”.

Wanneer:
Iedere maandagochtend en donderdagochtend van 10.30 tot 11.45 uur

Werkzaamheden:
De geestelijk verzorger wil graag ondersteuning i.v.m. het halen en brengen van de ouderen met dementie, maar ook in het meedoen en helpen in de gespreksgroep zelf. De gespreksgroep is in De Blije Borgh.

De onderwerpen zijn “uit het leven gegrepen”, maar ook komen er spreekwoorden en liederen aan te pas, evenals een link naar de Bijbelverhalen, als het gaat over ‘geven en nemen’, loslaten, ziek en oud worden, maar ook Bevrijdingsdag en herinneringen aan Koninginnedag.

Interesse?
Neem contact op met de coördinator:
Martine Bergkamp via info@debbv.nl